Management Plane Security AAA with TACACS+ and RADIUS

REFERENCE

TACACS+ と RADIUS の比較

An Access Control Protocol, Sometimes Called TACACS

MEMO

  • TACACSとTACACS+ は別物で互換性無し。
  • TACACSはUDP49 (TCPも使える)。認証と認可だけ。
  • TACACS+ はTCP、認証、認可、課金(AAA)をサポート。
  • さらにCiscoはXTACACSもあるが、3つにはいずれも互換無し

コメント